Reklamacje

Klient będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu. Warunkiem jest jednak aby klient zakupił towar składając zamówienie przez stronę internetową. Wówczas należy wypełnić formularz zwrotu oraz dokonać zwrotu. Można to zrobić na dwa sposoby:
1) odsyłając towar wraz z formularzem na adres firmy
2) osobiście zwrócić towar w siedzibie firmy

·  Aby zareklamować otrzymany towar klient proszony jest o skontaktowanie się działem obsługi klienta; telefonicznie lub mailowo w celu poinformowania o procedurach i krokach jakie należy podjąć.

·  Kontaktować można się pod numer telefonu: 604 166 830 lub na adres e-mail: gadep.adz@wp.pl

·  wypełnić formularz reklamacji i przesłać na adres firmy wraz z dowodem zakupu.WAŻNE! Konsument w okresie na odstąpienie od umowy powinien obchodzić się z towarami z należytą starannością. Zwracanie produktu brudnego (np. w sierści), brzydko pachnącego, z odciętymi metkami producenta (jeśli możliwe było sprawdzenie produktu bez ich usunięcia) jest przekroczeniem zwykłego zarządu i uniemożliwia zwrot 100% wartości produktu .